3455

اطلاعیه آموزشی

اطلاعیۀ دانشگاه رازی در خصوص مرحلۀ ارزیابی تخصصی آزمون نیمه‌متمرکز دکتري سال 1401

ضمن آرزوی سلامت و موفقیت برای دانشجویان گرامی؛

 به اطلاع می رساند :در بازه زمانی 10/03/1402  لغایت 19/03/1402   از طریق سامانه آموزشی گلستان  ارزشیابی اساتید دروس خود در نیمسال جاری را انجام و پس از تایید آن ، کارت ورود به جلسه خود را از طریق گزارش 428  سامانه آموزشی گلستان چاپ کنید.

توجه : دریافت کارت ورود به جلسه منوط به تسویه حساب  کامل بدهی  شهریه دانشجو است.

  • دانشجویان می توانند حداکثر تا  مورخه 09/03/1402  ضمن رعایت کف تعداد واحدهای اخذ شده ، یکی از دروس نظری خود را بصورت اضطراری (تک درس) و از طریق سامانه گلستان حذف نمایند . دانشجویانی که درخواست حذف ترم جاری را دارند، بایستی قبل از شروع امتحانات  نسبت به ارائه درخواست به اداره آموزش دانشکده خود اقدام نموده و  در هیچکدام از امتحانات شرکت نکنند.
  • بر اساس آیین نامه آموزشی، غیبت غیرموجه در جلسه امتحانی به منزله نمره صفر خواهد بود. چنانچه غیبت دانشجو با تشخیص شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی موجه اعلام شود، درس مزبور حذف شورایی خواهد شد. لذا دانشجویانی که به دلائل خارج از اراده از قبیل  فوت بستگان درجه یک و یا بروز بیماری منجر به بستری، قادر به حضور در جلسه امتحانی نیستند،  لازم است ضمن تسلیم مستندات مربوطه به اداره آموزش دانشکده خود، درخواست حذف شورایی یا حذف پزشکی ارائه دهند.

توجه : در خواست یا  گزارش پزشکی صادره بایستی صراحتا به  "نام و تاریخ امتحان " اشاره گردد.

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی


 


شناسه : 7772046

آخرین اخبار