22143
دانشگاه رازی به منظور جذب پذیرفته شدگان برتر آزمون سراسری1401، تسهیلات حمایتی ویژه ای به شرح زیر ارائه می­دهد.

تسهیلات حمایتی برای رتبه‌های برتر آزمون‌ سراسری 1401 پذیرفته شده در دانشگاه رازی

 

 

رتبۀ کل آزمون سنجش (بدون سهمیه)

لازم جهت استفاده از تسهیلات

تسهیلات

رتبۀ 1 تا 10 آزمون

گروه­های آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی

 • کمک‌ هزینۀ خرید رایانۀ همراه (تا سقف 100میلیون ریال)
 • مقرری ده ‌میلیون ریال برای هر نیمسال (تا 4 نیمسال)
 • خوابگاه رایگان (تا 4 نیمسال)
 • تغذیۀ رایگان (تا 4 نیمسال)
 • استفاده از امکانات ورزشی رایگان (تا 4 نیمسال)
 • عضویت در دفتر استعدادهای درخشان
 • امکان اخذ حداکثر 24 واحد درسی در نیمسال‌های 2 تا 4 و تمدید آن در نیمسال‌های 5 و پس از آن، به شرط کسب معدل حداقل 17

رتبۀ 1 تا 5 آزمون

گروه­های آزمایشی هنر و زبان

رتبۀ 11 تا 250 آزمون

گروه­های آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی

 • مقرری هفت و نیم میلیون ریال برای هر نیمسال (تا 4 نیمسال)
 • خوابگاه رایگان (تا 4 نیمسال)
 • تغذیۀ رایگان (تا 4 نیمسال)
 • استفاده از امکانات ورزشی رایگان (تا 4 نیمسال)
 • عضویت در دفتر استعدادهای درخشان
 • امکان اخذ حداکثر 24 واحد درسی در نیمسال‌های 2 تا 4 و تمدید آن در نیمسال‌های 5 و پس از آن، به شرط کسب معدل حداقل 17

رتبۀ 6 تا 50 آزمون

گروه­های آزمایشی هنر و زبان

رتبۀ 251 تا 500 آزمون

گروه­های آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی

 • مقرری پنج میلیون ریال برای هر نیمسال (تا 4 نیمسال)
 • خوابگاه رایگان (تا 4 نیمسال)
 • تغذیۀ رایگان (تا 4 نیمسال)
 • استفاده از امکانات ورزشی رایگان (تا 4 نیمسال)
 • عضویت در دفتر استعدادهای درخشان
 • امکان اخذ حداکثر 24 واحد درسی در نیمسال‌های 2 تا 4 و تمدید آن در نیمسال‌های 5 و پس از آن، به شرط کسب معدل حداقل 17

رتبۀ 51 تا 100 آزمون

گروه­های آزمایشی هنر و زبان

رتبۀ کل آزمون سنجش (بدون سهمیه)

لازم جهت استفاده از تسهیلات

تسهیلات

رتبۀ 501 تا  1000  آزمون

گروه­های آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی

 • مقرری دو ونیم میلیون ریال برای هر نیمسال (تا 4 نیمسال)
 • خوابگاه رایگان (تا 4 نیمسال)
 • تغذیۀ رایگان (تا 4 نیمسال)
 • استفاده از امکانات ورزشی رایگان (تا 4 نیمسال)
 • عضویت در دفتر استعدادهای درخشان
 • امکان اخذ حداکثر 24 واحد درسی در نیمسال‌های 2 تا 4 و تمدید آن در نیمسال‌های 5 و پس از آن، به شرط کسب معدل حداقل 17

رتبۀ 101 تا 200 آزمون

گروه­های آزمایشی هنر و زبان

پذیرفته شدگان با معدّل کتبی دیپلم 19 و بالاتر بدون در نظرگرفتن رتبۀ آزمون سنجش

 • مقرری یک و نیم میلیون ریال برای هر نیمسال (تا 4 نیمسال)

اطلاعات بیشتر در آدرس : https://razi.ac.ir/paziresh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


شناسه : 3473435

آخرین اخبار