3759

اطلاعیه در مورد مقررات آموزشی در اتمام نیمسال دوم 1401-1400 و بازه تابستان 1401

بر اساس ابلاغیه تاریخ 1401/03/22 وزرات علوم موارد زیر قابل اجراست: 

  1. امتحانات پایان نیمسال جاري در تمامی مقاطع و رشته ها، به صورت حضوري برگزار می شود.
  2. در صورت تشخیص دانشگاه به ارایه دروس عملی،نظري، نظری - عملی دوره هاي کاردانی و کارشناسی در بازه تابستان، تمامی جلسات کلاس در هر درس، طبق ضوابط و مقررات آموزشی و مطابق با میزان ساعت مصوب برنامه درسی به شکل حضوري برگزار می شود.
  3. امتحانات بازه تابستان به صورت حضوري برگزار می شود.
  4. در دوره هاي تحصیلات تکمیلی،  درسی در بازه تابستان، ارایه نمی شود..


شناسه : 4428345

آخرین اخبار