پایان نامه

  • تکمیل و تنظیم پایان‌نامه بر پایۀ دستورالعمل موجود در سایت دانشگاه
  • درخواست از طریق سامانه میز خدمت سامانه گلستان (پیشخوان خدمت)

دربارۀ صحافی:

با توجّه به مصوبۀ شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه (مورخ ۹۶.۰۳.۳۱)  در خصوص قالب جدید صحّافی پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، توجّه به نکات ذیل ضروری است:

 ۱. لازم است دانشجویان گرامی در طول نگارش و تدوین پایان‌نامه، آن را در قالب  B۵تنظیم نمایند تا به هنگام صحافی به ویرایش‌های اضافی نیاز نداشته‌باشند.

 ۲. جهت رؤیت استادان محترم راهنما، مشاور و داور لازم است قالب B۵ در ابعاد A۴ پرینت گرفته‌شود.

 ۳. دانشجویان خارجی حسب نظر وزارت علوم کشور متبوع خود، در انتخاب قالب قدیم یا جدید صحّافی مختار هستند.

 
دریافت راهنمای نگارش، صفحه‌آرایی و صحافی پایان‌نامه‌های دانشگاه رازی (Word)
دریافت راهنمای نگارش، صفحه‌آرایی و صحافی پایان‌نامه‌های دانشگاه رازی (pdf)
طرح جلد رساله‌های دکتری
طرح جلد پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد
طرح جلد پروژه‌های کارشناسی