تماس با ما

دفتر معاونت آموزشی: (13)۰۸۳۳۴۲۷۴۵۱۱
دفتر تحصیلات تکمیلی:۰۸۳۳۴۲۷۷۶۱۸
ادارۀ دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی:۰۸۳۳۴۲۴۸۹۹۰
کانال اطلاع‌رسانی سروش:  takmilirazi@
نشانی: کرمانشاه، باغ ابریشم، دانشگاه رازی، سازمان مرکزی دانشگاه، حوزۀ معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، کد پستی ۶۷۱۴۹۶۷۳۴۶