دانشگاه رازی٬ اخلاق محور و پیشرو در تحقق جامعه دانش بنیان

اخبار معاونت

بیشتر

اطلاعیه ها

گالری تصاویر

    
دانلود راهنمای سامانه ویژه اساتید
بیشتر
    
دانلود راهنمای سامانه ویژه دانشجویان
بیشتر

آئین نامه ها 

دکتری
آئین نامه ها و کاربرگ های مربوط به دانشجویان دکتری 
کارشناسی ارشد
آئین نامه ها و کاربرگ های مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد
کارشناسی
آئین نامه ها و کاربرگ های مربوط به دانشجویان کارشناسی
عمومی
آئین نامه ها و کاربرگ های کلی و عمومی حوزه معاونت آموزشی

معاونت آموزشی دانشگاه رازی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، وظیفۀ اداره و هدایت همۀ امور آموزشی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را در چارچوب مواردی از قبیل برگزاری شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی، شورای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه و شورای معاونان آموزشی منطقۀ ۵ کشور؛ برنامه‌ریزی، تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه‌های آموزشی؛ نظارت بر اجرای مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی؛ بررسی آیین‌نامه‌های آموزشی و ارائۀ پیشنهادهای لازم به شورای آموزشی دانشگاه برای باز نگری و بهبود آن‌ها؛ بررسی و اظهار نظر در خصوص راه‌اندازی رشته‌ها، مقاطع، دوره‌ها و گروه‌های آموزشی جدید؛ برنامه‌‌ریزی برای دانشجویان نخبه و استعدادهای درخشان؛ ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل‌ها به منظور به‌روزرسانی آن‌ها و کارآمدی آموزش؛ اصلاح روش‌های کیفیّتی تدریس و فراهم‌کردن زمینه‌های مناسب برای ایجاد خلاقیت و نوآوری در آموزش؛ ایجاد زمینۀ استفاده از فنّاوری‌های نوین و نرم‌افزارهای جدید و پیشرفته در فرآیندهای آموزشی؛ ایجاد زمینۀ رشد و توسعۀ دولت الکترونیک و خدمات غیر حضوری در امور اداری حوزۀ آموزش؛ تعریف فرایندی فعالیت‌های آموزشی و اداری حوزۀ آموزش برعهده دارد.

رویدادها و کارگاه ها

12
Octubre 2020

کارگاه آموزشی آشنایی دانشجویان دانشگاه رازی با آئین نامه ها و تسهیلات بنیاد ملی نخبگان

هدف از این کارگاه آشنایی دانشجویان دانشگاه رازی با آئین نامه ها و تسهیلات بنیاد نخبگان بود

16320

12
Octubre 2020

اسامی نهایی نفرات اول تا بیستم، بیست و ششمین المپیاد 1400

نفرات اول تا بیستم، بیست و ششمین المپیاد 1400

7752

دانشجویان برتر