اخبار و اطلاعیه

راهنمای سامانه ویانا (جدید) - نیمسال اول 1401-1400 (مختص اساتید)
راهنمای سامانه ویانا (جدید)
راهنمای سامانه ویانا (جدید) - نیمسال اول 1401-1400 (مختص اساتید)
آموزش های مربوط به اساتید راهنمای کلی دانلود فایل Adobe Connet Add-in راهنمای ضبط ویدئویی کلاس راهنمای ایجاد تمرین و...
راهنمای سامانه ویانا (جدید) - نیمسال اول 1401-1400 (مختص دانشجویان)
راهنمای سامانه ویانا (جدید)
راهنمای سامانه ویانا (جدید) - نیمسال اول 1401-1400 (مختص دانشجویان)
آموزش های مربوط به دانشجویان راهنمای کلی دانلود فایل Adobe Connet Add-in راهنمای فعال کردن Popup در مرورگر...
اطلاعیه در خصوص نحوه تماس مراجعین با بخشهای مرتبط با امور آموزشی دانشگاه
قابل توجه دانشجویان گرامی و مراجعین ادارات آموزش دانشکده و حوزه معاونت...
اطلاعیه در خصوص نحوه تماس مراجعین با بخشهای مرتبط با امور آموزشی دانشگاه